Vilken bröstförstoring passar dig?

Många har en snedvriden bild av vad en bröstförstoring är och man bygger denna på hur kvinnor – främst i USA – såg ut förr där man såg gigantiska, närmast sprickfärdiga, bröst och där silikon var det ämne som användes. Märk väl här; silikon används fortfarande – men en bröstförstoring är inget vulgärt som enbart kvinnor i Hollywood gör. Nej, lejonparten av de patienter som väljer en bröstförstoring är vanliga kvinnor som exempelvis varit gravida och efter amning sett sina bröst tappat formen, där kvinnor på grund av ålder tappat spänsten i sina bröst eller där unga tjejer, helt enkelt, upplever att de har för små bröst.

Kort sagt; bilden av en bröstförstoring måste nyanseras och detsamma gäller även bilden av hur den går till. Många tror nämligen att en bröstförstoring sker på något godtyckligt sätt där man knallar in på en klinik i Stockholm och där man kommer ut med ett par större bröst. Så är det definitivt inte.

En bröstförstoring sker alltid efter att först en noggrann och saklig konsultation ägt rum, den anpassas alltid efter varje individ och det förklaras alltid kring eventuella risker samt vilka förväntningar en patient har. Det sistnämnda underlättas av att patienten i fråga exempelvis får prova sina kläder med en BH i samma storlek som de framtida brösten kommer att ha.

Konsultation, förväntningar och resultat

Vidare så ska man som patient – med kirurgens expertis till hands – välja vilket material som ska användas vis sin bröstförstoring samt hur den ska gå till. En typisk klinik i Stockholm jobbar primärt med två stycken material och ämnen vid en bröstförstoring – nämnda silikon och koksaltsinplantat – och båda har klara för- och nackdelar; något som även de – naturligtvis – kommer att förklaras av kirurgen som ska genomföra ingreppet.

Då vi nämnde hur så menar vi att man måste se vart snittet ska läggas och här utgår man dels från vilken typ av kropp patienten har samt hur stora inplantat som ska sättas på plats. För en del passar ett Areolärt ingrepp bäst – något som sker via ett snitt vid vårtgårdens kant. För andra så är ett Axillärt ingrepp att föredra – via armhålan  – och där den stora delen är bäst lämpade för ett Submammärt ingrepp ( via vecket under bröstet).

Det vill säga – en bröstförstoring utgår alltid efter de önskemål samt de fysiska förutsättningar som finns hos varje patient och detta oavsett om ingreppet sker på en klinik i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Kommentera